Reliable power for a sustainable world

  Skontaktuj się z nami: (22) 37 91 700  email: biuro.warszawa@deltapower.pl
Zakres Mocy: 800 - 3000 kVA
3:3

Układ centralnego by-passu jest alternatywą dla konfiguracji systemu, w której każdy z zasilaczy UPS połączonych równolegle posiada swój własny by-pass. Oba rozwiązania spełniają ten sam cel, czyli zwiększają niezawodność i dostępność zasilania. Różnią się one jednak architekturą systemu, co powoduje że spełniają swoją funkcję z inną skutecznością.

O ile systemy z by-passami dedykowanymi dla każdej jednostki UPS są częściej spotykane z powodu uniwersalności ich użycia i niższego kosztu inwestycyjnego, to jednak w przypadku zasilania średnich i dużych serwerowni preferowane są rozwiązania z centralnym by-passem. Jest to spowodowane m. in.  mniejszą powierzchnią montażową takiego rozwiązania, a czasem także niższym kosztem - w bardzo dużych systemach w których liczba i typ zabezpieczeń grają istotną rolę w kosztach.

Obecnie oczekuje się, że rynek instalacji IT wymagających zasilania gwarantowanego będzie gwałtownie wzrastał. Z tego powodu jest istotne, by w odpowiedzi na stawiane przez ten rynek wymagania  zaproponować rozwiązania, które mogą być przystosowywane do wzrastającego zapotrzebowania zarówno jeśli chodzi o poziom mocy jak i jakość zasilania.

Brochures and data sheets

Wybierz język pliku

Master Static Bypass

800-3000 kVA

en
it
de
es
fr
hu
nl
pl
ro
ru
vn
zh
Specyfikacja techniczna

Uniwersalność zastosowania

Centralny by-pass Riello UPS (nazwany MSB) jest dostępny w czterech wersjach o mocach znamionowych: 800, 1200, 2000 i 3000 kVA. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby możliwe jest wykonanie systemu o mocy pośredniej lub wyższej od 3000 kVA.

Urządzenie MSB może być zintegrowane z zasilaczami UPS z serii MHT. MSB może współpracować z nawet siedmioma modułami MHT jednocześnie. Modele MHT, które są przystosowane do pracy z by-passem MSB to modele z linii MHU, które nie są wyposażone we własne układy by-passów i linii by-passu. Jeśli występuje taka potrzeba, MSB może być także wykorzystany z zasilaczami UPS z serii Master MPS. MSB zapewnia elastyczność jeśli chodzi o złącza baterii, dzięki czemu moduły MHU mogą pracować z baterią wspólną dla wszystkich jednostek lub oddzielną dla każdego modułu.

Urządzenie MSB 800 kVA w standardzie jest wyposażone w obudowę z wyłącznikiem wejścia linii by-passu(SWBY), wyjścia(SWOUT) oraz by-passu serwisowego(SWMB).

Model MSB 1200 kVA w standardzie nie posiada żadnych wyłączników, jednak może być na życzenie także wyposażony w wyłączniki dostosowane do jego mocy.

Modele o wyższej mocy nie posiadają wyłączników. Przy urządzeniach o tak wysokiej mocy wymagania, które muszą spełniać aparaty elektryczne sprawiają, że preferowane są rozwiązania specjalnie zaprojektowane pod daną instalację.

Idealne rozwiązanie do pracy z zasilaczami UPS o mocy powyżej 1 MVA pracującymi równolegle

Systemy o średniej lub wysokiej mocy są zwykle zbudowane z zasilaczy UPS o niskiej lub średniej mocy, połączonych równolegle. Oczywiście, im większa moc pojedynczych modułów UPS lub im większa ilość jednostek połączonych równolegle, tym większy jest stopień skomplikowania okablowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na długość linii mocy by-passów poszczególnych jednostek UPS, ponieważ powinny znajdować się w równej odległości od punktów wspólnych. Nawet minimalna różnica w impedancji linii by-passu może spowodować zwiększenie prądu płynącego w niektórych by-passach, co z kolei prowadzi do generacji ciepła i nieprawidłowego działania zabezpieczeń. Oznacza to możliwość zmniejszenia dostępności i niezawodności zasilania, a także wzrost energochłonności systemu klimatyzacji. Centralny by-pass Riello (MSB) został zaprojektowany po to by rozwiązać opisane powyżej problemy. Dzięki jego zastosowaniu, moc płynie przez jeden statyczny moduł by-passu. Takie rozwiązanie ma następujące zalety:

  • Wysoka niezawodność
  • Poprawiona sprawność
  • Wyjątkowo wysoka odporność na zwarcia w instalacji zasilanej przez system
  • Nadzór nad centralnym systemem, zarówno pod kątem dostępu do parametrów urządzeń jak i możliwości zmiany konfiguracji, jeśli jest wyposażony w manualny by-pass.
  • Przy zastosowaniu MSB moduły MHU są dostarczane bez zintegrowanego by-passu. Dzięki temu eliminowana jest część zbędnych składników, takich jak zabezpieczenie linii by-passu, a także dodatkowe okablowanie, co oznacza niższy koszt instalacji urządzeń.

Im wyższa moc systemu, tym większe znaczenie mają te zalety. Z tego właśnie powodu systemy MSB są zarówno technicznie jak i ekonomicznie zalecane przy instalacjach o mocy zasilania powyżej 1 MW.

 Wysoka niezawodność systemu

W porównaniu do systemu z indywidualnymi by-passami w sytuacji gdy w układzie połączonych równolegle jest więcej niż 4 zasilacze UPS, zastosowanie MSB znacznie redukuje liczbę składników systemu(łączniki, aparatura kontrolna poszczególnych by-passów itp.), dzięki czemu zwiększona jest niezawodność całego systemu.

Zasilanie z linii by-passu w trybie “on-line”

W ostatnich latach w projektowaniu zasilania serwerowni pojawił się trend pracy z linii by-passu nie tylko w przypadku awarii, ale także jako alternatywa do trybu “on-line”, mająca na celu poprawę sprawności systemu. Przy takim założeniu zastosowanie centralnego bypassu eliminuje problemy związane z rozdziałem prądu między jednostki UPS. Im wyższa moc systemu, tym większe ryzyko, że minimalne różnice w impedancji linii by-passu poszczególnych UPS spowodują powstanie wysokiego niezbilansowania przepływu prądu i uruchomienie zabezpieczeń, co z kolei będzie skutkować odłączeniem zasilania od zabezpieczanych odbiorników. W przypadku zastosowania centralnego by-passu, występuje tylko jeden tor dla prądu, niezależny od poszczególnych modułów UPS, dzięki czemu nie ma możliwości wystąpienia opisanego powyżej zjawiska.

By-pass to urządzenie mające na celu zapewnienie ciągłości zasilania w sytuacji awarii falownika. Gdy kilka zasilaczy UPS pracuje w trybie równoległym, awaria falownika jednego z urządzeń powinna natychmiastowo powodować odłączenie tego zasilacza z systemu równoległego tak, by nie miał on negatywnego wpływu na pracę pozostałych jednostek.

Z tego powodu automatyczne przełączenie na linię by-passu następuje tylko wtedy, gdy wystąpiła poważna awaria falowników lub wskutek działania zewnętrznych czynników, takich jak zwarcie w zasilanej instalacji.

Takie sytuacje są zarówno gwałtowne jak i nieprzewidywalne. Ponadto, z powodu mocy, jaką dostarczają te urządzenia, ich awarie mogą generować ekstremalnie wysokie prądy zwarciowe. W klasycznej sytuacji z wieloma liniami by-passu (po jednej dla każdego modułu UPS) nawet bardzo małe różnice w przełączeniu na by-pass mogą powodować generację niekontrolowanych przepływów prądu pomiędzy jednostkami UPS, które mogą spowodować zadziałanie zabezpieczeń, lub, co gorsza, uszkodzić tyrystory linii by-passu. Zasilacze UPS firmy Riello są wyposażone w układy sterowania dedykowane do pracy równoległej, których działanie ma na celu zapewnienie synchronizacji połączonych równolegle jednostek w każdych warunkach pracy. Układ centralnego by-passu MSB Riello zapewnia całkowitą odporność na wszelkie problemy związane z synchronizacją przejścia na by-pass pomiędzy modułami nawet w przypadku wystąpienia wyjątkowo groźnych awarii.

Dodatkowo, w przeciwieństwie do standardowego rozwiązania z wieloma liniami by-passu o tej samej mocy znamionowej, MSB może być przewymiarowany w celu zapewnienia wyższej przeciążalności oraz wytrzymałości zwarciowej.

System wentylacji urządzeń MSB został zaprojektowany tak, by pracował poprawnie nawet w przypadku awarii kilku z wentylatorów. W celu ciągłego nadzoru nad pracą wentylacji możliwe jest zainstalowanie obwodu kontrolnego badającego stan poszczególnych wentylatorów.