Reliable power for a sustainable world

  Skontaktuj się z nami: (22) 37 91 700  email: biuro.warszawa@deltapower.pl

Zasilacze UPS wykorzystujące superkondensatory do magazynowania energii

 

Urządzenia UPS firmy Riello mają za zadanie zapewnienie gwarantowanego zasilania dla kluczowych odbiorników. Ponadto służą one zabezpieczeniu tych odbiorników przed wszelkimi zakłóceniami pochodzącymi z sieci zasilającej.

Zasilacze SuperCaps UPS wyróżniają się tym, że zostały skonstruowane przez Riello z wykorzystaniem superkondensatorów w miejsce konwencjonalnych baterii. Czas podtrzymania zasilania jest zależny od poziomu obciążenia, ale wystarczający do podtrzymania napięcia do czasu przywrócenia podstawowego zasilania lub uruchomienia rezerwowego zespołu prądotwórczego. Zasilacz jest sterowany przez zaawansowany system, który zarządza cyklem ładowania superkondensatorów i optymalizuje ich pracę, dzięki czemu mogą one pracować poprawnie przez nawet ponad milion cykli ładowania.

Zasilacze SuperCaps UPS są idealne do zasilania odbiorników, które są wyjątkowo czułe na krótkie przerwy w zasilaniu – od kilku okresów do nieco ponad minuty. Tradycyjne urządzenia UPS wykorzystują baterie do akumulacji energii, ale około 87% zakłóceń zasilania trwa poniżej sekundy, co powoduje że ilość cykli ładowania jako parametr określający czas eksploatacji zasobnika staje się wyjątkowo istotna.

Urządzenia SuperCaps UPS wyróżniają się wyższą sprawnością, niższym kosztem eksploatacji oraz mniejszą powierzchnią montażową niż tradycyjne zasilacze UPS. W porównaniu do urządzeń z tradycyjnymi bateriami, zasilacze SuperCaps UPS oferują takie zalety jak:

  • Wyższa sprawność, niższy koszt eksploatacji oraz mniejsza powierzchnia montażowa
  • Brak baterii oznacza oszczędność jeśli chodzi o koszty ich instalacji, obsługi, wymiany i utylizacji,
  • Teoretyczny czas eksploatacji superkondensatorów jest “nieskończony”, podczas gdy dla tradycyjnych baterii wynosi 5-7 lat lub krócej,
  • Wysokie zagęszczenie mocy, skutkujące zmniejszeniem rozmiaru zasilacza UPS przy zachowaniu mocy znamionowej.

HIGHLIGHTS

  • Ekologiczna, bezbateryjna alternatywa dla standardowych systemów UPS 

  • Nadaje się do obiektów podatnych na bardzo krótkie przerwy w zasilaniu>

  • Szeroka temperatura pracy (-30 °C do +45 °C) eliminuje ogrzewanie lub chłodzenie 

  • Długoterminowe oszczędności związane z monitorowaniem baterii, wymianą i recyklingiem 

  • Mniejsze wymiary i waga niż w przypadku tradycyjnych systemów UPS 

Brochures and data sheets

Wybierz język pliku

SuperCaps UPS

1-400 kVA

en
it
de
es
fr
hu
nl
pl
ro
ru
vn
zh

Wydłużony czas eksploatacji
Dzięki przystosowaniu superkondensatorów do wysokiej liczby cykli ładowania (miliony cykli w porównaniu do 200 – 300 cykli w przypadku baterii kwasowo-ołowiowych), całkowity długość cyklu życia baterii jest przybliżona do czasu życia całego urządzenia UPS, dzięki czemu redukowana jest konieczność wymiany baterii.

Zmniejszona powierzchnia montażowa i waga
O 25% w porównaniu do tradycyjnych urządzeń UPS.

Wysoka sprawność baterii
Ekstremalnie niska rezystancja wewnętrzna (ESR) skutkuje wysoką sprawnością cyklu ładowania (powyżej 95%) i niską emisją ciepła.

Wytrzymałość na ekstremalne temperatury
Urządzenia SuperCaps UPS mogą być wykorzystywane w środowiskach wyjątkowo ciepłych lub zimnych, bez potrzeby klimatyzowania pomieszczeń.