Reliable power for a sustainable world

  Skontaktuj się z nami: (22) 37 91 700  email: biuro.warszawa@deltapower.pl
Serwis Riello Delta Power

Profesjonalizm

Bezawaryjne i poprawne działanie systemów i urządzeń zasilania gwarantowanego w przeważającej mierze zależy od obsługujących je służb technicznych.  Riello Delta Power traktuje bardzo odpowiedzialnie spoczywający na firmie obowiązek świadczenia usług serwisowych i w związku z tym nasz dział techniczny składa się z inżynierów i techników wysokiej klasy o specjalnościach: energoelektronika, elektroenergetyka, elektronika, mechanika. Każdy serwisant dysponuje telefonem komórkowym, przenośnym komputerem diagnostycznym (laptopem), urządzeniami pomiarowymi oraz samochodem serwisowym, gwarantującym dotarcie do urządzenia, które podlega jego opiece w czasie zgodnym z obowiązującą dla danego wariantu umową serwisową.

 

Odpowiedzialność

Liczebność załogi działu technicznego a szczególnie działu serwisu optymalizowana jest pod kątem odpowiedzialnego wywiązywania się przez naszą firmę z podjętych zobowiązań wynikających z umów gwarancyjnych i serwisowych. Podobnie wygląda organizacja zaopatrzenia w części zamienne. Riello Delta Power dostarczyła, zainstalowała i prowadzi obsługę techniczną ponad 10000 urządzeń (zasilaczy UPS i agregatów prądotwórczych) średnich i dużych mocy na terenie Polski. Prawidłowy monitoring i prowadzenie statystyk serwisowych oraz planowanie przeglądów konserwacyjnych i prewencyjnych gwarantuje wdrożony w 2007 roku wielodostępowy system baz danych integrujący urządzenia, klientów, użytkowników oraz wszystkie działy i filie Riello Delta Power.

 

Szkolenia

Dział techniczny, zgodnie ze strategią całej firmy, podlega rocznym cyklom szkoleń, gwarantującym bieżący kontakt z najnowszymi technologiami i rozwiązaniami innowacyjnymi. Szkolenia dzielą się na krajowe wewnątrzfirrnowe oraz zagraniczne - fabryczne, organizowane przez producentów, których Riello Delta Power reprezentuje na rynku polskim. Na przygotowanych stanowiskach inżynier serwisu ma możliwość diagnozowania i usuwania symulowanych awarii w warunkach warsztatowych, poznania w sposób bezstresowy objawów sytuacji awaryjnych co w przypadku rzeczywistej interwencji znacznie skraca czas diagnostyki i naprawy.