Reliable power for a sustainable world

  Skontaktuj się z nami: (22) 37 91 700  email: biuro.warszawa@deltapower.pl
MPW power cabinet
  • MPW power cabinet open
  • MPW Cabinet 25 kW
  • COMBO Cabinet
  • COMBO cabinet open
  • MPW battery module
  • MPW 4x power cabinets
  • MPW Range
  • MPW connectivity panel
  • MPW connectivity panel no cover
  • MPW Module
Zakres Mocy: 75 - 294 kVA
3:3

25÷600 kW + redundancja
42÷1008 kW + redundancja

Urządzenia serii Riello Multi Power (MPW) są najlepszymi dostępnymi zasilaczami UPS do zasilania serwerowni i innych krytycznych odbiorników.
Zasilacze Multi Power zostały zaprojektowane specjalnie na potrzeby zasilania odbiorników informatycznych, przy zachowaniu maksymalnej dostępności energii. Dostępna moc zasilacza może być zwiększana wraz ze wzrostem potrzeb biznesowych, bez potrzeby przewymiarowywania urządzenia w chwili pierwszej instalacji. Pozwala to na optymalizację wydatków inwestycyjnych, a także całkowitych kosztów użytkowania. W chwili gdy wymagana moc wzrasta, rozwiązanie modułowe Riello MPW pozwala na poszerzenie dostępnej mocy, przy zachowaniu wszystkich parametrów dostępności mocy, redundancji czy niskich kosztów eksploatacyjnych.

Technologia informatyczna gra coraz większą role w codziennej działalności podmiotów w niemal wszystkich sektorach gospodarki, takich jak ochrona zdrowia, wytwarzanie energii, telekomunikacja, handel czy edukacja. Oznacza to, że działanie urządzeń informatycznych związanych z przechowywaniem, przetwarzaniem oraz przesyłem danych powinno być zasilane ze źródeł o jak najwyższej niezawodności. Urządzenia serii Multi Power pozwalają zapewnić skalowalną i bezpieczną moc o wysokiej jakości do zasilania kluczowych odbiorników. Nowe Moduły Mocy zostały wykonane przy użyciu najnowszej technologii w sektorze UPS. Wykorzystując trójpoziomowy falownik NPC oraz układ korekcji wejściowego współczynnika mocy PFC, urządzenia MPW zapewniają najwyższą wydajność i jakość pracy, ogólny poziom sprawności, wejściowego współczynnika mocy oraz generacji wyższych harmonicznych w sieci zasilającej.

Zadaj pytanie »

Filmy

Zaawansowana technologia

W celu zapewnienia najwyższej dostępności mocy, do konstrukcji UPS modułowych serii Multi Power zastosowano jedynie najnowocześniejsze i najbardziej niezawodne komponenty układu mocy. W modułach mocy i innych kluczowych elementach systemu wykorzystano także innowacyjne technologie sterowania. Główne elementy i podzespoły w urządzeniach serii MPW zostały zaprojektowane i wytworzone specjalnie dla tego urządzenia we współpracy z wytwórcami poszczególnych podzespołów. Takie podejście do projektowania urządzenia zapewnia osiągnięcie najwyższych poziomów mocy i wydajności. W celu optymalizacji całkowitej wydajności produktu, dział R&D Riello podjął decyzję o zaprojektowaniu od podstaw niektórych z elementów toru mocy, w tym modułu IGBT i związanych z nim komponentów. Zamiast używać standardowych elementów dostępnych na rynku, w Multi Power wykorzystano jeden zoptymalizowany i niezawodny podzespół, który gwarantuje najwyższą dostępność energii i sprawność. Moduł mocy działa według zasady „bezprzewodowej mocy”, co oznacza, że odległości połączeń pomiędzy kartami, składnikami toru mocy i łącznikami są zminimalizowane. W ten sposób zredukowane zostało ryzyko związane z połączeniami pomiędzy podzespołami, a także uniknięto zbędnych strat energii.

Skalowalność

Urządzenia serii Multi Power są kompletnym, łatwym do integracji rozwiązaniem do zabezpieczenia zasilania serwerowni i innych kluczowych odbiorników IT, które wymagają ciągłego dostosowywania infrastruktury do ewoluujących potrzeb środowiska sieciowego. Użytkownik może w prosty sposób zwiększyć moc, poziom niezawodności i autonomii baterii poprzez dodanie dodatkowego modułu mocy lub jednostki bateryjnej. Dostępne są dwa typy obudów do budowy systemu – szafa mocy oraz szafa bateryjna. Dostępna moc oraz poziom redundancji zasilacza mogą być rozszerzane w ramach jednej szafy mocy od 42 do 294 kW (od 1 do 7 modułów mocy, wliczając moduły redundantne). Następnie, możliwe jest połączenie równoległe do 4 szaf mocy jednocześnie, zwiększając dostępną moc od 294 kW do 1176 kW. Szafy bateryjne mieszczą wielokrotności 4 jednostek bateryjnych, do 36 jednostek w jednej obudowie. Możliwe jest połączenie do 10 szaf bateryjnych równolegle. Dodatkowo, MPW jest dostępny w wersji combo, jako połączenie modułów mocy i baterii z trzema miejscami na moduły mocy i pięcioma półkami na baterie. To rozwiązanie może być używane w miejscach, gdzie wymagana jest najniższa powierzchnia montażowa urządzenia, przy najwyższej gęstości mocy, co sprawia, że jest idealne do zastosowań w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Najwyższa wydajność

Zaawansowana technologia wykorzystana w zasilaczach MPW gwarantuje najwyższą moc nawet w odbiornikach o jednostkowym współczynniku mocy (kVA=kW), bez spadku mocy w temperaturze nawet do 40°C.

Wysoka wydajność w trybie podwójnej konwersji on-line rzędu 96,5%. Nawet przy obciążeniu 20% MPW osiąga wydajność wyższą niż 95%. Zapewnia to najmniejsze straty na każdym poziomie obciążenia przy zachowaniu modułowego charakteru rozwiązania dostosowanego do każdego zastosowania, gdzie wymagana moc UPS może być zmienna.

Niska generacja harmonicznych prądu wejściowego, ze współczynnikiem mocy wejściowej bliskim jedności i wyjątkowo szerokim zakresem napięcia wejściowego(+20%/-40%), wymagającym jedynie minimalnej inwestycji w źródło zasilania UPS, co oznacza zmniejszenie kosztów inwestycyjnych.

Pełna kontrola
Multi Power został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu niezawodności i zapobieżeniu możliwym awariom wynikającym z błędu komunikacji między elementami składowymi systemu. Moduły mocy nie są kontrolowane przez jeden, ale przez trzy mikroprocesory – każdy z nich odpowiada za oddzielną część systemu. Podobnie, szafa mocy ma dwa oddzielne mikroprocesory: jeden do regulacji całości pracy UPS i drugi do zarządzania komunikacją z użytkownikiem.

W dodatku, urządzenie jest wyposażone w trzy szyny komunikacyjne służące transmisji danych.

Czujniki temperatury w każdym z modułów mocy zapewniają monitoring temperatury w całym urządzeniu oraz w każdym z modułów osobno. Dodatkowo, w każdej szafie występuje do 4 czujników temperatury, co pomaga zapewnić wydajną i bezprzerwową pracę.

Każdy moduł UPS posiada trzy regulowane wentylatory, co pozwala zapewnić idealne dopasowanie wentylacji do poziomu obciążenia. Jednocześnie, każdy wentylator posiada tak zwany trzeci przewód (kontroler), który natychmiast ostrzega mikroprocesor w przypadku awarii; w takiej sytuacji mikroprocesor dostosuje prędkość pozostałych wiatraków w celu kompensacji spadku chłodzenia. Jednostka bateryjna także posiada dedykowane wewnętrzne systemy ochrony oraz system kontroli służący do monitorowania stanu każdego z modułów. To pozwala na ciągły pomiar napięcia/prądu na wyjściu każdego z modułów bateryjnych i co za tym idzie identyfikowania i ostrzegania użytkownika gdy jeden z nich ma defekt lub możliwe jest wystąpienie awarii. Takie działanie znacznie redukuje ryzyko uszkodzenia baterii dzięki natychmiastowemu informowaniu użytkownika o problemie przed wystąpieniem poważnej awarii.

Elastyczne rozwiązanie modułowe

Multi Power ma możliwość wykorzystywania od 1 do 28 modułów mocy, co oznacza przedział mocy od 42 do 1176 kW (w tym jednostki redundantne). Ponadto, możliwe jest dopasowanie ilości jednostek bateryjnych (1 do 10 szaf). Takie rozwiązanie pomaga zapełnić całkowitą skalowalność systemu i możliwość jego dopasowania do dowolnego zastosowania biznesowego. Typ instalacji Plug & Play upraszcza proces zwiększenia dostępnej mocy lub baterii, raczej niż wymiany całego modułu mocy lub baterii. Zasada hot-swappable została także zastosowana do wszystkich głównych elementów systemu. Dzięki temu możliwa jest prosta wymiana części, takich jak wentylatory, z poszczególnych modułów mocy, nie ciągnąca za sobą konieczności wymiany głównych podzespołów wchodzących w skład obudowy. Co więcej, wszystkie moduły mocy i kluczowe podzespoły są łatwo dostępne od frontu urządzenia. System został także wyposażony w ręczny by pass oraz zabezpieczenie przed prądem zwrotnym za pomocą wbudowanego stycznika, co minimalizuje czas braku dostępności urządzenia związany z obsługą serwisową. Systemy połączone (szafa mocy i szafa bateryjna) są zaopatrzone w przełącznik bateryjny i stycznik w celu umożliwienia zdalnej pracy przełącznika bateryjnego. Wszystkie te funkcjonalności zapewniają łatwą rozszerzalność, pracę oraz serwis urządzenia UPS. Dzięki temu możliwa jest maksymalizacja dostępności, mierzona zwiększeniem parametru średniego czasu pracy bezawaryjnej (MTTR) i eliminację ryzyka utraty ciągłości zasilania, gdy serwis jest wykonywany przez wyszkolony personel. Elastyczność systemu przejawia się także w łatwości zarówno instalacji jak i działań, które może podjąć użytkownik. Terminale Wejścia/Wyjścia/baterii są łatwo dostępne tak, by pracownicy autoryzowanego serwisu mogli szybko i w prosty sposób podłączyć okablowanie zarówno od góry jak i od dołu urządzenia. Ułatwienie instalacji, a co za tym idzie, redukcja jej czasu trwania i kosztu, wynika także z rozmieszczenia wewnątrz obudowy uchwytów kablowych oraz umieszczenia terminali w centralnej części szafy.

Zaawansowane możliwości komunikacyjne

Użytkownicy mogą wykorzystywać różne systemy komunikacyjne zaprojektowane specjalnie dla personelu IT, administratorów obiektów oraz inżynierów serwisu. 7-calowy ekran dotykowy LCD, sloty komunikacyjne oraz karty zdalnego dostępu wraz z dedykowanymi portami serwisowymi zapewniają prostotę instalacji, kontroli i monitoringu systemu UPS. Ułatwiona jest także integracja z istniejącymi systemami zarządzania budynkiem czy infrastrukturą zarządzania serwerowni (DCIM – Data Center Infrastructure Management). Multi Power jest kompatybilny z najnowszymi systemami operacyjnymi.

Brochure

Brochure

Multi Power (MPW)

Wybierz język pliku
en
it
de
es
fr
hu
nl
pl
ro
ru
vn
zh
Specyfikacja techniczna