Reliable power for a sustainable world

  Skontaktuj się z nami: (22) 37 91 700  email: biuro.warszawa@deltapower.pl
Current Range: 100 - 800 A
3:3

100-600 A

Master Switch to statyczny przełącznik często wykorzystywany w celu poprawienia niezawodności w instalacjach zasilania gwarantowanego. System może być wykorzystywany w kombinacji z zasilaczem UPS lub jako samodzielne urządzenie.

Zasada działania

Master Switch zapewnia dodatkową redundancję zasilania poprzez automatyczne przełączanie pomiędzy dwoma oddzielnymi źródłami zasilania. Przełączenie może być automatyczne, gdy jedno ze źródeł zasilania przekroczy tolerowane wartości parametrów mocy, lub ręczne za pośrednictwem panelu obsługi lub zdalnie za pomocą interfejsu komunikacyjnego.

Ochrona przed awarią zasilania

Gdy jedno ze źródeł zasilania przekroczy zadane parametry mocy, Master Switch przełączy zasilanie wszystkich odbiorników na drugie źródło energii. Przełączenie odbędzie się natychmiastowo (bez żadnego opóźnienia) jeśli oba źródła są zsynchronizowane.

Ochrona przed awariami innych odbiorników

W przypadku przeciążenia lub innej awarii odbiorników, wewnętrzne zabezpieczenia mogą zostać zaprogramowane do odłączenia zasilania przy zadanych poziomach parametrów mocy. W ekstremalnym przypadku zwarcia w zasilanej instalacji, Master Switch może odłączyć zasilanie od odbiornika w celu zapobiegnięcia propagacji zakłócenia.

Zadaj pytanie »

Charakterystyka

-Pełna ochrona odbiorników przemysłowych i IT przed awariami zasilania oraz awariami innych odbiorników w systemie.

-Pełna kontrola mikroprocesorowa, która gwarantuje:

 • szybkie i bezpieczne przełączanie między źródłami zasilania.
 • nadzór nad wszystkimi parametrami urządzenia za pośrednictwem wyświetlacza LCD
 • interfejsy RS232 I TCP/IP umożliwiają diagnostykę za pomocą urządzeń zewnętrznych
   

-Konstrukcja gwarantująca redundancję:

 • moc jest dostarczona przez dwa odseparowane i w pełni niezależne obwody zasilania. Dzięki możliwości przełączania między obwodami zasilania bez potrzeby przerywania pracy urządzenia (“hot swap”) zapewniamy ciągłość zasilania przyłączonych odbiorników.
 • W przypadku awarii obu źródeł zasilania, działanie systemu jest zapewnione przez zapasowe źródło zasilania, będące niezależnym źródłem mocy.
   

Wysoka niezawodność

W przypadku zwarcia na wyjściu urządzenia, Master Switch blokuje możliwość propagacji zakłócenia na inne podłączone odbiorniki.
Obwód kontroli prądu zwrotnego automatycznie wykrywa wystąpienie prądu zwrotnego i uruchamia odpowiednie zabezpieczenia by ochronić instalację zasilającą urządzenie Master Switch.

Urządzenia Master Switch posiadają podwójnie redundantny system wentylacji. Oznacza, że nawet gdyby dwa wentylatory uległy awarii w tym samym momencie, pozostałe wentylatory byłyby w stanie odprowadzić ciepło przy znamionowym obciążeniu urządzenia. Wentylatory mogą być wymienione bez potrzeby przerywania pracy urządzenia.
 

Łatwy dostęp serwisowy od frontu urządzenia

 • Łatwy dostęp do zacisków znajdujących się przy podstawie urządzenia
 • Gniazda na płytki komunikacyjne są umieszczone w jednym, dedykowanym obszarze, umożliwiającym szybką identyfikację problemów lub wymianę elementów
 • wszystkie części mogą być w łatwy sposób kontrolowane, serwisowane i/lub wymieniane.

Brochure

Brochure

Wybierz język pliku
en
it
de
es
fr
hu
nl
pl
ro
ru
vn
zh
Specyfikacja techniczna