Reliable power for a sustainable world

  Skontaktuj się z nami: (22) 37 91 700  email: biuro.warszawa@deltapower.pl
Umowy serwisowe

Umowy serwisowe

Dzięki trzem lokalizacjom serwisu Riello Delta Power w Warszawie, Gdyni i Wrocławiu, znacznie skraca się nie tylko czas reakcji serwisu na zgłoszenie ale również rzeczywisty czas naprawy.

Umowy serwisowe, wykonywane przez serwis Riello Delta Power dostosowywane są do konkretnych oczekiwań klienta i obejmują zwykle takie dodatkowe usługi jak:

  • Hot Line: 365 dni w roku, 24h
  • Czas reakcji 3 — 6 godzin ( zależy od lokalizacji)
  • Gwarantowany czas naprawy 6-24 h ( zależy od rodzaju i typu urządzenia)
  • Urządzenia zastępcze podstawiane na czas naprawy przy skomplikowanych awariach lub zniszczeniach
  • Zdalny nadzór stanu urządzeń objętych opieką serwisową Delta Power
  • Dedykowany do urządzeń konkretnego klienta zestaw części zamiennych
  • Dostarczanie „sztucznego obciążenia" i wykonywanie przez Delta Power prób pod obciążeniem, gdy nie można wykonywać rzeczywistych przełączeń na zabezpieczanym obiekcie.