Reliable power for a sustainable world

  Skontaktuj się z nami: (22) 37 91 700  email: biuro.warszawa@deltapower.pl
Current Range: 32 - 120 A
1:1

Całkowita ochrona odbiorników.

 

Urządzenie Master Switch Single-phase (MMS) jest częścią serii urządzeń Master Switch.Jest to rozwiązanie służące do zabezpieczenia odbiorników jednofazowych o różnych wymaganiach energetycznych. MMS jest dostępny w trzech wersjach – 32, 63 oraz 120 A, dzięki czemu może być dostosowany do potrzeb danej zasilanej instalacji.

Master Switch Monofase MMS

HIGHLIGHTS

  • Elastyczność operacyjna

  • Ochrona ładunku

  • Pełna diagnostyka

  • Funkcja Hot Swap

Brochures and data sheets

Wybierz język pliku

Master Switch STS Single-phase

32-63-120 A Static Transfer Switch

en
it
de
es
fr
hu
nl
pl
ro
ru
vn
zh
Specyfikacja techniczna

Uniwersalność zastosowania
Wszystkie wersje urządzenia MMS zostały zaprojektowane w celu maksymalnego uproszczenia ich instalacji, a także ułatwienia diagnostyki, kontroli oraz obsługi urządzeń. Wszystkie modele są wyposażone w ręczny bypass. Ponadto, urządzenia posiadają funkcję hot swap, umożliwiającą interwencję nawet niewyspecjalizowanego personelu w trakcie awarii.

Ochrona odbiorników
Zasilacze MMS chronią odbiorniki przed zakłóceniami w sieci zasilającej. Kontrola mikroprocesorowa i wykorzystanie statycznych przełączników tyrystorowych pozwalają na stały monitoring źródła zasilania I krótszy czas przełączenia na zasilanie z drugiego źródła energii w sytuacji wystąpienia awarii. Ciągły pomiar prądu wyjściowego umożliwia szybką identyfikację ewentualnych prądów zwarciowych w instalacji odbiorczej, dzięki czemu możliwe jest zapobiegnięcie propagacji tego zakłócenia do innych odbiorników. Ponadto, MMS jest wyposażony w zabezpieczenia termo-magnetyczne dla obu źródeł energii. Umożliwiają one szybką interwencję w sytuacji awarii zasilania. Co więcej, urządzenia MMS są wyposażone w zabezpieczenie przed prądem zwrotnym.
MMS zapewnia możliwość przełączenia między dwoma źródłami zasilania w czasie nie przekraczającym jednej czwartej okresu, zarówno dla przełączenia ręcznego jak I automatycznego, wynikającego z awarii jednego ze źródeł zasilania.

Całościowa automatyczna diagnostyka
Wszystkie wersje urządzeń z serii MMS posiadają w wyposażeniu standardowym wyświetlacze LCD oraz wielofunkcyjne panele obsługi. Takie rozwiązanie pozwala na bieżącą i intuicyjną kontrolę dzięki dostępowi do informacji o parametrach zasilania, stanach łączników oraz warunkach środowiskowych. Urządzenia MMS są także wyposażone w

  • trzy programowalne styki bezpotencjałowe
  • możliwość przyłączenia przycisku zdalnego wyłączania
  • port seryjny RS232
  • gniazdo z możliwością przyłączenia karty komunikacyjnej, umożliwiające zdalną kontrolę i nadzór nad urządzeniem.