Reliable power for a sustainable world

  Skontaktuj się z nami: (22) 37 91 700  email: biuro.warszawa@deltapower.pl
 • Particolare del frontale con display
 • Vista posteriore
 • Particolare della vista posteriore
 • Particolare della versione SPW
 • Particolare del battery box
Zakres Mocy: 6 - 20 kVA
1-3:1 1:1

Wysoka wydajność Wysoka sprawność

Urządzenia serii Sentinel Power Green idealnie nadają się do zabezpieczania systemów komputerowych, sprzętu teleinformatycznego oraz innych urządzeń, których działanie jest krytyczne dla zapewnienia ciągłości operacyjnej organizacji, takich jak systemy bezpieczeństwa. Zasilacze UPS Sentinel Power Green zapewniają najwyższy poziom niezawodności.

Zasilacz Sentinel Power Green został skonstruowany przy użyciu najnowocześniejszej technologii i najwyższej jakości podzespołów w celu zapewnienia najwyższego możliwego poziomu zabezpieczenia zasilanym urządzeniom, jednocześnie nie wywierając negatywnego wpływu na ich działanie. Ponadto urządzenia zostały zoptymalizowane pod kątem zużycia energii.

W serii Sentinel Power Green oferowane są urządzenia o jednofazowym wejściu i wyjściu o mocy 6 kVA lub 8-20 kVA, a także modele o trójfazowym wejściu I jednofazowym wyjściu. Urządzenia wykorzystują technologię podwójnej konwersji on-line (VFI): odbiorniki są zasilane w trybie ciągłym przez falownik, który zapewnia napięcie o sinusoidalnej charakterystyce, stabilizowane i o odfiltrowanych zakłóceniach. Filtry wejściowe i wyjściowe zapewniają dodatkową odporność na zakłócenia płynące z sieci zasilającej.

Pod względem wykorzystanej technologii oraz sprawności, urządzenia serii Sentinel Power Green są jednymi z najlepszych zasilaczy UPS dostępnych na rynku. Niektóre z cech zasilaczy to: możliwość wyboru trybu pracy Economy lub Smart Active, wyświetlacz LCD z danymi diagnostycznymi, porty szeregowe RS232 oraz USB, oprogramowanie PowerShield³, gniazdo ESD oraz gniazdo, do którego możliwe jest podłączenie opcjonalnych kart komunikacyjnych.

Zadaj pytanie »

UPS o wysokiej niezawodności

 • Wszystkie układy kontrolowane przez mikroprocesor
 • Niewrażliwy na zakłócenia elektrostatyczne ręczny bypass.
 • Zachowanie znamionowych parametrów pracy w temperaturze do 40 °C - elementy urządzenia zostały zaprojektowane do pracy w wysokiej temperaturze i dzięki temu ulegają mniejszemu zużyciu pod wpływem temperatury w normalnych warunkach pracy. 

Możliwość pracy równoległej

W celu zwiększenia niezawodności zasilania instalacji, możliwe jest połączenie równolegle do 3 jednostek UPS. W systemie pracy równoległej wyeliminowane zostały pojedyncze punkty awarii, dzięki połączeniu zasilaczy UPS przewodem komunikacyjnym w pętlę. System kontynuuje pracę w podwójnej konwersji i bezprzerwowo zasila odbiory w przypadku przerwy w połączeniu logicznym między jednostkami UPS. Nawet uszkodzenie drugiego przewodu komunikacyjnego nie powoduje zatrzymania pracy równoległej UPS, a jedynie odstawienie jednostki pozbawionej komunikacji z dwóch stron.

Wybór trybu pracy

Tryb pracy może zostać ustawiony poprzez dedykowane oprogramowanie lub ręcznie za pośrednictwem panelu obsługi urządzenia. Dostępne tryby pracy zasilacza UPS Sentinel Power Green to:

 • Tryb podwójnej konwersji on-line: najkrótszy czas przełączenia w sytuacji zaniku napięcia, stosowany do zasilania odbiorników szczególnie wrażliwych na zakłócenia,
 • Tryb Economy: pozwala na zwiększenie sprawności urządzenie nawet do 98%. Jest to możliwe dzięki  zasilaniu mniej istotnych odbiorników z głównego źródła zasilania w trybie Line Interactive (VI)
 • Tryb Smart Active: zasilacz automatycznie decyduje o przejściu w tryb on-line lub Economy w zależności od mierzonych parametrów jakości energii z głównego źródła zasilania
 • Tryb Emergency: Urządzenie zasila odbiory jedynie wtedy, gdy występuje awaria zasilania głównego. Tryb ten może być stosowany np. do zasilania oświetlenia awaryjnego,
 • Tryb przetwornicy częstotliwości (50 lub 60 Hz).

Wysoka jakość napięcia wyjściowego

 • Urządzenia UPS Sentinel Power Green posiadają układ korekcji współczynnika mocy, co pozwala na zachowanie jakości energii nawet przy zasilaniu odbiorników o nileiniowej charakterystyce poboru energii. Przykładem takich urządzeń mogą być urządzenia teleinformatyczne o współczynniku crest facto wynoszącym 3:1.
 • Wysoki prąd zwarciowy bypassu.
 • Wysoka przeciążalność falownika do 150%, nawet przy awarii głównego źródła zasilania.
 • Pozbawione zakłóceń, stabilne I niezawodne źródło napięcia – technologia podwójnej konwersji on-line (VFI) zgodna ze standarderm EN50091-3, wraz z filtrami zanieczyszczeń
 • Wejściowy współczynnik mocy zasilacza bliski jedności oraz sinusoidalna charakterystyka pobieranego prądu.

 Łatwość montażu

 • UPS może zostać podłączony zarówno do instalacji zasilającej jednofazowej, jak i trójfazowej
 • Zasilacz pozwala na podłączenie odbiorów lokalnych, takich jak komputer czy modem, poprzez dwa dodatkowe gniazda zasilające
 • Ułatwione ustawienie na miejscu docelowym (wbudowane kółka).

Wysoka niezawodność baterii

 • Zapewnienie dobrego stanu baterii jest kluczowe dla poprawnej pracy zasilacza UPS w trakcie awarii zasilania. System ładowania i kontroli baterii Riello UPS służy do optymalizacji warunków pracy akumulatorów, co gwarantuje ich dobry stan oraz wczesne sygnalizowanie ewentualnych awarii lub efektów zużycia. Dzięki temu minimalizowane jest ryzyko szybkiego zużycia się baterii lub jej awarii oraz eliminowane jest zagrożenie utraty zasilania odbiorów w przypadku zaniku napięcia zasilającego
 • Automatyczne i ręczne testy baterii.
 • Nieograniczona możliwość przedłużenia czasu podtrzymania zasilania poprzez podłączanie dodatkowych modułów bateryjnych
 • Baterie nie są wykorzystywane do zasilania odbiorów w przypadku awarii zasilania trwających <40 ms lub gdy napięcie zasilania z sieci jest w przedziale 84V do 276V, co znacznie wydłuża czas ich eksploatacji

Przyjazny dla sieci zasilającej

Sinusoidalna charakterystyka poboru prądu w urządzeniach z jednofazowym wejściem i wyjściem.

Inne cechy

 • Zaawansowana diagnostyka: stan urządzenia, pomiary oraz alarmy dostępne z poziomu wyświetlacza LCD zasilacza
 • Cicha praca (<40 dBA ): UPS może być wykorzystywany w każdym otoczeniu dzięki zastosowaniu cichego falownika wysokich częstotliwości, a także cyfrowo sterowanego wentylatora, którego praca zależy od obciążenia zasilacza
 • Funkcja automatycznego restartu przy powrocie napięcia zasilania po zaniku, programowalna za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania lub z poziomu panelu obsługi.
 • Tryb pracy Emergency: urządzenie UPS może być wykorzystywane jako zasilacz systemów awaryjnych, zasilając swoje odbiorniki jedynie w sytuacji awarii głównego źródła zasilania (np. zasilanie świateł awaryjnych).
 • Ochrona przed prądem zwrotnym zapewnia, że energia nie zostanie wtłoczona do instalacji zasilającej w sytuacji awarii urządzenia.
 • UPS może być aktualizowany cyfrowo za pomocą dysku flash.

Brochure

Brochure

Wybierz język pliku
en
it
de
es
fr
hu
nl
pl
ro
ru
vn
zh
Specyfikacja techniczna