Reliable power for a sustainable world

  Skontaktuj się z nami: (22) 37 91 700  email: biuro.warszawa@deltapower.pl
Zakres Mocy: 3.3 - 4 kVA
1:1

3,3-10 kVA

Urządzenia z serii Sentinel Dual (High Power) są dostępna w wariancie jednofazowym o mocy 3,3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 kVA lub w wariancie o trójfazowym wejściu i jednofazowym wyjściu o mocy 6,5 – 8 – 10 kVA. We wszystkich urządzeniach została zastosowana technologia podwójnej konwersji on-line (VFI).
Zasilacze mogą być ustawiane jako urządzenia wolnostojące lub montowane jako moduły w szafach typu Rack 19’’.

Podstawowe właściwości techniczne urządzeń UPS serii Sentinel Dual to możliwość wyboru trybu pracy (On-line, Economy, Smart Active), odczytu danych diagnostycznych z panelu cyfrowego, komunikacja za pośrednictwem portu szeregowego RS232 lub USB, możliwość instalacji dodatkowej karty sieciowej, a także zastosowanie oprogramowania PowerShield3.

UPS serii Sentinel Dual jest najlepszym rozwiązaniem do ochrony kluczowych odbiorników wymagających najwyższego poziomu niezawodności. Urządzenia te mogą być wykorzystane do szerokiej gamy zastosowań, od odbiorników teleinformatycznych po systemy zabezpieczeń.

Zadaj pytanie »

UNIWERSALNOŚĆ MOŻLIWOŚCI MONTAŻOWYCH I ZASTOSOWANIA

 • Urządzenie może być montowane jako wolnostojące lub w szafie typu Rack 19". Wyświetlacz cyfrowy urządzenia może zostać wyjęty i obrócony by dostosować jego pozycję do wariantu montażu
 • cicha praca (<40dBA) dzięki zastosowaniu wentylacji sterowanej cyfrowo, która jest zależna od obciążenia I temperatury, a także dzięki zastosowaniu falownika z wysoką częstotliwością przełączeń (>20kHZ, powyżej zakresu słyszalności). Zastosowanie tej technologii umożliwia zastosowanie urządzenia w strefach mieszkaniowych.


MOŻLIWOŚCI PERSONALIZACJI

 • Tryby pracy:

– On-line (VFI): odbiorniki są zasilane z falownika w trybie ciągłym,

– Economy: praca w trybie Line Interactive (VI) - UPS przełącza się w tryb pracy falownikowej w przypadku awarii zasilania lub parametrów napięcia wejściowego przekraczających tolerowane wartości,

– Smart Active: urządzenie automatycznie wybiera pracę w trybie on-line lub Line Interactive w zależności od mierzonych parametrów jakości zasilania głównego

– Emergency: UPS zasila odbiorniki tylko wtedy, gdy główne źródło zasilania zostaje odłączone – zastosowanie do oświetlenia awaryjnego

– Przetwornica częstotliwości 50 lub 60Hz

 • Wybór napięcia wyjściowego: 1 x 220-230-240 V lub 3x 380-400-415 V
 • Funkcja automatycznego restartu przy powrocie napięcia zasilania po zaniku, programowalna za pośrednictwem oprogramowania PowerShield³ lub z poziomu panelu obsługi.
 • Automatyczne opóźnienie zasilenia odbiorników przy uruchomieniu zasilacza
 • Automatyczne wyłączenie przy braku obciążenia
 • Alarm ostrzegający przed pełnym rozładowaniem baterii.


JAKOŚĆ DOSTARCZANEJ ENERGII

 • Filtrowane, stabilizowane, niezawodne napięcie wyjściowe dzięki zastosowaniu technologii „true on-line” o podwójnej konwersji (VFI zgodnie ze standardem IEC 62040-3) z wykorzystaniem wbudowanych filtrów EMI.
 • Wysoka jakość nawet przy zasilaniu odbiorników wprowadzających zakłócenia  (sprzęt komputerowy o współczynniku crest factor do 3:1).
 • Dzięki układowi korekcji wejściowego współczynnika mocy zapewniony jest wejściowy współczynnik mocy równy 1. Oznacza to minimalizację negatywnego wpływu odkształceń generowanych przez przyłączone do zasilacza odbiorniki na sieć zasilającą.
   

WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ

 • Kontrola mikroprocesorowa – dostępne informacje o stanie podsystemów
 • Bezprzerwowy automatyczny bypass
 • Możliwość ręcznego uruchomienia bypassu
 • Wykorzystanie podsystemów IMS (Insulated Metallic Substrates), o wyższej odporności na wysokie temperatury w stosunku do standardowych układów scalonych.


ZAAWANSOWANA DIAGNOSTYKA

 • Stan urządzenia, pomiary oraz alarmy są dostępne za pośrednictwem wyświetlacza LCD
 • UPS może być aktualizowany cyfrowo przy użyciu dysku flash.


OPTYMALIZACJA PRACY BATERII

 • Zwiększona niezawodność pracy baterii poprzez wczesne wykrycie zakłóceń przez automatyczne i uruchamiane ręcznie testy
 • Specjalny układ służący do redukcji tętnień prądu pozwala na osiągnięcie dłuższego czasu eksploatacji baterii
 • Dzięki funkcji „hot-swap” możliwa jest wymiana baterii bez przerywania pracy urządzenia. Ponadto, baterie mogą być wymieniane przez użytkownika, bez potrzeby wzywania serwisu
 • Opcja przedłużenia czasu podtrzymania poprzez instalację dodatkowych baterii
 • Konstrukcja urządzenia pozwala na jego pracę bez przełączania w tryb pracy bateryjnej przy zanikach o czasie trwania poniżej 40 ms oraz przy skokach napięcia w zakresie 84 – 276 V. Pozwala to uniknąć zbędnego, zbyt częstego przełączania się na zasilanie z baterii, dzięki czemu znacznie wydłużany ich okres eksploatacji


ULEPSZONA PRACA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

 • Styki wejściowe chronione przez wyłącznik termiczny
 • Ochrona przed prądem zwrotnym zapewnia, że energia nie zostanie wtłoczona do instalacji zasilającej w sytuacji awarii urządzenia
 • Zwiększony prąd zwarciowy bypassu
 • Zwiększona przeciążalność do 150% w trybie pracy z falownika, nawet w przypadku braku zasilania UPS
 • Gwarancja poprawnej krótkoterminowej pracy w temperaturach do 40°C
 • Ręczny bypass.


CERTYFIKAT MICROSOFT
Urządzenie UPS i oprogramowanie komunikacyjne uzyskały certyfikat laboratoriów Microsoft.

2-LETNIE GWARANCJA

Brochure

Brochure

Wybierz język pliku
en
it
de
es
fr
hu
nl
pl
ro
ru
vn
zh

User Guides

User's manual

3300 - 4000 VA

Wybierz język pliku
en
it
de
es
fr
hu
nl
pl
ro
ru
vn
zh

User's manual

5000 - 6000 VA

Wybierz język pliku
en
it
de
es
fr
hu
nl
pl
ro
ru
vn
zh

User's manual

6500 - 10000 VA

Wybierz język pliku
en
it
de
es
fr
hu
nl
pl
ro
ru
vn
zh
Specyfikacja techniczna